Virkomheder

Få virksomheden i perfekt balance og takt!

Alle virksomheder, uanset størrelse, er afhængige af at kunne skaffe og fastholde en god og velmotiveret arbejdsstyrke.

Medarbejderne vil ofte være den største udgift på virksomhedernes budget.

Som med alle andre ressourcer gælder det om at optimere udbyttet.

Glade og tilfredse medarbejdere arbejder bedre end en demotiveret og nedslidt arbejdsstyrke.

Medarbejderne er de samme mennesker hjemme som på arbejde, så skal vi have det bedste ud af dem, skal vi se på det hele menneske.

Kun derved opnår vi, at styrke den samlede livs- og arbejdsglæde, til fordel for såvel den enkelte som virksomheden som helhed.

Ofte vil vi have glæde af at starte med et inspirationsmøde, hvor vi kommer ud til jer

På inspirationsmøderne vil I typisk møde en coach, der fortæller sin historie, om hvordan hun kom frem til at få det liv hun drømte om.

Der vil være fokus på muligheder og drømme, og hvordan man kan få fornyet energi og handlekraft.

I får information om, hvordan den enkelte kan få støtte til at finde den rigtige retning.

I vil også blive introduceret til værktøjet Goal Mapping, der kan bruges som den enkelte medarbejders personlige målsætnings- og udviklingsværktøj.

Men der er ikke to virksomheder der er ens, så metoden vi skal anvende vil selvfølgelig også variere fra virksomhed til virksomhed.

Kontakt os og lad os finde ud af hvad I kan have glæde af.